Bảo hiểm xã hội Việt Nam góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội

30/07/2021 06:12 Tùng Dương
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm, đồng lòng, sát cánh đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương đẩy lùi dịch Covid-19, ổn định đời sống nhân dân.

Nhằm kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trên địa bàn Thủ Đô trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội để bàn các giải pháp đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong công tác phòng và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Với những nỗ lực trên, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm, sự đồng lòng, sát cánh đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương đẩy lùi dịch Covid-19, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn khó khăn này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương