Bảo hiểm xã hội Việt Nam nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

14/01/2021 16:53 Thu Giang
GDVN- Ngày 14/01, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2021.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Đào Việt Ánh, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và hơn 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị. ảnh: BHXHVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do dịch bệnh và thiên tai.

Song nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng cao nhất, toàn Ngành đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục củng cố vai trò, vị trí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả hai chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao: Diện bao phủ Bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,1% so với chỉ tiêu năm 2021 Nghị quyết số 28 đặt ra; trên 13,324 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 27% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 29% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế có bước tăng trưởng ấn tượng: Số người tham gia Bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015.

So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%.

Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn.

- Công tác giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: Đảm bảo quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách luôn được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt, với phương thức quản lý hiện đại, hoạt động của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Trong bối cảnh thiên tại, dịch bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như: chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, cấp thuốc Bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID thay thẻ Bảo hiểm y tế giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai…

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin: Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này.

Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của Ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số.

Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Công tác thông tin, truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 1676 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ở các cấp các ngành; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thưc hiện và củng cố thêm niềm tin, sự yên tâm của Nhân dân vào chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; qua đó chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đánh giá: Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những cơ quan của Chính phủ triển khai hiệu quả, thiết thực công tác đổi mới, hiện đại hóa, tinh giản đầu mối bộ máy hành chính, cải cách hành chính và mạnh dạn tin học hóa một cách thực sự.

Kết quả đó không chỉ phục vụ cho công tác quản trị của Ngành, mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nút kết nối quan trọng của mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin để quản trị đất nước.

Bước sang năm 2021, với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm 2021, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung triển khai 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: số người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28; số người tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Có thể khẳng định, để đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ các nhà báo phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác thông tin, truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Thu Giang