Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị an toàn, an ninh thông tin mạng

24/07/2018 06:09 Ngọc Hân
(GDVN) - Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhiều hệ thống thông tin quan trọng của Ngành đang được xác định cấp độ 4, cấp độ 5.

Dự và chủ trì Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn. Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ Văn phòng, Phòng công nghệ thông tin thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, trong những năm vừa qua, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành cũng như để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng ngày một tốt hơn.

Với những nỗ lực đó, các hệ thống thông tin của Ngành từng bước được xây dựng và hoàn thiện, trong đó có nhiều hệ thống thông tin quan trọng của Ngành đang được xác định cấp độ 4, cấp độ 5 và cần được đảm bảo an toàn thông tin theo đúng cấp độ, như các Hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Hệ thống giám định bảo hiểm y tế; Hệ thống quản lý thu, sổ thẻ, xét duyệt chính sách,....

Hiện tại, hệ thống thông tin của ngành đang quản lý trên 20.000 tài khoản công chức, viên chức của gần 1.500 đơn vị trong ngành bảo hiểm xã hội (tính từ cấp phòng, bảo hiểm xã hội huyện trở lên) sử dụng thường xuyên; khoảng 12.000 cơ sở khám chữa bệnh, hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công.

Ông Phạm Lương Sơn cho biết, hệ thống thông tin quan trọng của Ngành đang được xác định cấp độ 4, cấp độ 5 và cần được đảm bảo an toàn thông tin theo đúng cấp độ. 

Để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin với Đội vận hành và xử lý sự cố trực 24/24 giờ (kể cả ngày nghỉ lễ, Tết); triển khai nhiều giải pháp phần mềm, phần cứng về an toàn thông tin; đặc biệt là chủ động tham gia Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, phối hợp với các cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin trong phát hiện, xử lý sự cố an toàn thông tin như: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin truyền thông; Ban Cơ yếu Chính Phủ...

Quán triệt sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ về việc nâng cao năng lực an toàn thông tin trong tình hình mới, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo kết hợp với các đợt diễn tập quốc tế như: Diễn tập trong khu vực Đông Nam Á, diễn tập giữa thành viên Hiệp hội các Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Châu Á - Thái Bình Dương và hoạt động khác nhằm triển khai Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".

Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố thì công tác tập huấn, tổ chức các hội nghị, hội thảo để quán triệt các cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức, thống nhất chủ trương để cùng thực hiện là rất quan trọng.

Hội nghị An toàn thông tin ngành bảo hiểm xã hội năm 2018 là cơ hội để công chức, viên chức toàn Ngành được cập nhật tình hình, phương thức phòng chống tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin mạng; cập nhật các kỹ năng, kiến thức vào giải quyết những tình huống, để sẵn sàng ứng cứu các sự cố do tấn công mạng gây ra đối với hạ tầng thông tin do đơn vị quản lý.

Hội nghị cũng là cơ hội để các đơn vị cùng trao đổi nhằm thực hiện tốt hơn sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng tại bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố với Trung tâm công nghệ thông tin của bảo hiểm xã hội Việt Nam và giữa các đơn vị với nhau để nâng cao khả năng sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng, hạ tầng thông tin; nâng cao ý thức, trình độ cho cán bộ kỹ thuật, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội về an toàn thông tin mạng.

Ngọc Hân