Bắt đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

22/05/2016 09:25 Theo TTXVN
(GDVN) - Đúng 7 giờ ngày 22/5, 91.476 tổ bầu cử trong cả nước đã long trọng tổ chức lễ chào cờ và các thủ tục cần thiết.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện- cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Trong cuộc bầu cử này, cả nước có hơn 69 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 322.966 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 870 người/500 đại biểu được bầu, đạt số dư là 1,74 lần.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 6.528 người/3.918 đại biểu được bầu, đạt số dư là 1,67 lần. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 41.777 người/24.993 đại biểu được bầu, đạt số dư là 1,67 lần. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 497.312 người/294.055 đại biểu được bầu, đạt số dư là 1,69 lần.


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày.

Theo TTXVN