Bắt đầu kiểm toán quỹ bình ổn xăng dầu

23/07/2011 00:27
Chiều nay 22.7, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định thực hiện kiểm toán việc sử dụng và trích quỹ bình ổn giá xăng dầu tại 9 doanh nghiệp đầu mối.

Chiều nay 22.7, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định thực hiện kiểm toán việc sử dụng và trích quỹ bình ổn giá xăng dầu tại 9 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu và 2 đơn vị quản lý trực thuộc bộ Tài chính và bộ Công thương.

Ông Đoàn Xuân Tiên, phó tổng Kiểm toán Nhà nước nói rằng đây là kiểm toán chuyên đề nên Kiểm toán Nhà nước không tập trung vào việc làm rõ các vấn đề về lỗ lãi hay cơ cấu hình thành giá bán lẻ, mà tập trung vào việc quản lý, sử dụng và trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Còn tại các cơ quan quản lý, đoàn kiểm toán sẽ làm rõ chức năng nhiệm vụ và việc quản lý quỹ bình ổn có đúng thẩm quyền và quy định của Chính phủ.

Tại các đơn vị nhập khẩu, việc kiểm toán, theo ông Tiên, nhằm làm rõ việc trích lập và sử dụng quỹ đã đúng và thực sự hiệu quả. Kiểm toán sẽ xác định những tác động của cơ chế, chính sách và cách sử dụng quỹ bình ổn đến giá xăng dầu và người tiêu dùng...

Được biết, quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập từ năm 2009. Quỹ này hình thành bằng việc trích từ giá bán lẻ mỗi lít xăng dầu, sử dụng để bình ổn giá theo chỉ đạo của Liên bộ Tài chính – Công thương. Mức trích quỹ bình ổn cho xăng hiện là 400 đồng/lít, còn các loại dầu, mức trích là 300 đồng.

{iarelatednews articleid='7616'}

Theo HÀ NGUYỄN/SGTT

alt