Bên trong boongke quân sự siêu kiên cố ở Moldavia

10/07/2012 13:54
(GDVN) - Những hình ảnh dưới đây chính là một trong những boongke quân sự kiên cố của khối Hiệp ước Warsaw trước đây được xây dựng tại Moldavia. Nó cũng là một trong những loại mô hình công trình boongke, tổng hành dinh chỉ huy quân sự được xây dựng tại Belarus, Ucraina, Nga và Azerbaijan trước đây.
Công trình boongke mang số hiệu Vật thể số 1180 này được chia ra làm hai khối hình trụ mỗi trụ có đường kính 36 mét, cắm sây 60 mét dưới lòng đất và có tổng cộng 12 tầng khác nhau.
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay
Công trình Vật thể số 1180 và những tàn tích cho đến ngày nay