Bên trong căn cứ toàn trực thăng Mi của Không quân Nga

24/07/2012 16:00 Lê Mai (nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Căn cứ không quân mang số hiệu 378 của quân đội Nga là một đơn vị được thành laaph các đây nửa năm sau khi hợp nhất hai đơn vị trực thuộc Không quân Nga quản lý. Đây là nơi khai thác và vận hành các tổ bay sử dụng các loại máy bay lên thẳng dòng Mi như Mi-24, Mi-8, Mi8MT,Mi-28N...
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Bên trong căn cứ 378 của Không quân Nga
Lê Mai (nguồn: Livejournal)