Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga, Mỹ

19/12/2011 12:23 Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 19/12, Tân Hoa Xã cho đăng tải bộ ảnh chụp cận cảnh quá trình sản xuất chiến đấu cơ bên trong một nhà máy sản xuất máy bay quân sự của Mỹ và Nga. Tên và địa điểm của các nhà máy trên không được tiết lộ.
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Bên trong xưởng sản xuất máy bay quân sự của Nga
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)