Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp tại Afghanistan (P1)

07/06/2012 15:13 Ảnh: Thomas Goisque
(GDVN) - Những hình ảnh nổi bật ghi lại các hoạt động của biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, hỗ trợ an ninh trong đội hình của liên quân NATO có mặt tại Afghanistan năm 2012.
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Biệt đội "Hổ chiến" của Lục quân Pháp
Ảnh: Thomas Goisque