Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện

15/03/2021 15:12 Bài, ảnh: Xuân Trường-Trần Tình
GDVN- Dự kiến các đơn vị bắt đầu từ nay trở đi tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho lực lượng dự bị động viên đến tháng 7 năm 2021 kết thúc.

Ngày 15/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, Thành phố, thị xã và các đơn vị nhận nguồn (Sư đoàn 968, Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung đoàn 6 tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2021.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc

Năm 2020, công tác tạo nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, có nền nếp.

Đến nay, toàn tỉnh đăng ký đạt 100% so với Luật Lực lượng dự bị động viên, số phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký trên 5 nghìn lượt phương tiện. Các đơn vị dự bị động viên được bố trí, sắp xếp đảm bảo về số lượng, chất lượng.

Toàn tỉnh đã sắp xếp các đầu mối đơn vị đạt 100% theo chỉ tiêu được giao. Chất lượng dự bị động viên về chuyên nghiệp quân sự trên 90%.

Công tác huấn luyện đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu được giao đúng theo chương trình huấn luyện, quân số huấn luyện đạt trên 97%, qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu của đơn vị giao nguồn và đơn vị nhận nguồn đã thảo luận thống nhất một số nhiệm vụ như:

Các địa phương quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn biên chế các đơn vị dự bị động viên bảo đảm tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đúng quy định.

Làm tốt công tác bảo đảm quân trang, nơi ăn, ở, sinh hoạt và chế độ chính sách cho quân nhân dự bị.

Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng, kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, giáo án, sổ sách thống kê, thời gian theo đúng quy định…

Huấn luyện năm 2020

Với phương châm "Huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đến đâu chắc đến đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện theo hướng cách mạng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sát với các tình huống, phương án chiến đấu đối tượng tác chiến ở từng vùng, từng địa phương.

Dự kiến các đơn vị bắt đầu từ nay trở đi tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho lực lượng dự bị động viên đến tháng 7 năm 2021 kết thúc.

Bài, ảnh: Xuân Trường-Trần Tình