Bộ đội Biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ lãnh thổ quốc gia

08/12/2018 09:04 Hồ Thu
(GDVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ đội Biên phòng).

Qua đó, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bộ đội Biên phòng đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tích cực và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh.

Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền biên giới thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng;

Là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xử lý kịp thời, bảo đảm  đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh hơn 20 năm qua.

Đó là, có nơi chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Pháp lệnh này;

Tình hình tội phạm tại khu vực biên giới ở một số địa phương diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận xã hội như ma túy, buôn lậu, phá rừng…

Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Điều nay đòi hỏi Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn như:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể trong bảo vệ biên giới.

Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện  phương án, phương thức tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy vùng phên dậu của Tổ Quốc

Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân khắp nơi, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách.

Khẩn trương rà soát Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các bộ ngành, địa phương có biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động phối hợp cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng và các bộ ngành, địa phương cần chăm lo xây dựng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân đội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc Chỉ thị số 04 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc chống tiêu cực trong lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hồ Thu