Bộ Giáo dục chỉ đạo thanh tra việc dạy thêm và thu chi đầu năm học

08/11/2017 08:59 Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDVN) - Ngày 6/11/2017, Phó Chánh Thanh tra Tống Duy Hiến đã ký ban hành Công văn số 1013/TTr-NV2 về việc tiếp tục thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học.

LTS: Ngày 6/11/2017, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Tống Duy Hiến đã ký ban hành Công văn số 1013/TTr-NV2 gửi các Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng trích đăng nội dung Công văn trên để quý bạn đọc cùng biết.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học.(Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo
          
Thực hiện Công văn số 746/TTr-NV2 ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018; vừa qua, Thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (dạy thêm học thêm) và thu chi trên địa bàn.

Theo báo cáo của các sở cho thấy:

Hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời.

Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi …).

Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng …).

Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

Tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm học thêm vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được;

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và dạy thêm học thêm trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, dạy thêm học thêm trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và dạy thêm học thêm trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo