Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trả lời chất vấn những nội dung gì?

10/08/2017 14:30 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo kế hoạch, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề về công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng...

Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ 10 đến 18 tháng 8/2017.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tập trung vào các vấn đề:

Cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 4 Dự án Luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi);

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc (ảnh quochoi.vn).

Cho ý kiến đối với 5 Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật Hành chính công;

Cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân tối cao trên phạm vi cả nước;

Cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của Viện kiểm sát nhân dân; về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016”.

Cũng tại phiên họp lần thứ 13, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chính phủ năm 2017 và về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2016.

Quy hoạch đô thị của Hà Nội, từ người làm đến hiện thực

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT)”.

Đặc biệt, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề về: Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoach phát triển gắn với giao thông đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; các bộ, ngành có liên quan sẽ cùng tham gia giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Trinh Phúc