Bộ trưởng Thăng cấm cán bộ lãnh đạo GTVT chơi golf

19/10/2011 06:37 L.ĐỨC - H.TUYÊN/Pháp luật TPHCM
Chiều 18-10, tin từ Bộ GTVT ngày 17-10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về việc không tham gia chơi golf.

Theo đó, trong thời gian qua, có tình trạng một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ chưa tích cực chỉ đạo, điều hành công việc, dẫn đến xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án và hoạt động chung của đơn vị. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do cán bộ mất quá nhiều thời gian để chơi golf (kể cả trong các ngày nghỉ).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), chủ tịch công ty và tương đương tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT, các cán bộ cấp vụ và tương đương trở lên không chơi golf. Đồng thời, không tổ chức hoặc tham gia các giải golf.

L.ĐỨC - H.TUYÊN/Pháp luật TPHCM