Bộ Tư pháp công bố 3 ứng viên trúng tuyển lãnh đạo cấp Vụ

03/09/2015 15:20 Ngọc Quang
(GDVN) - Sau khi được nhậm chức, các chức danh nói trên sẽ phải triển khai đề xây dựng và bảo vệ thành công tại cuộc thi.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, Bộ Tư pháp đã hoàn thành kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 đối với 3 chức danh: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Đồng Ngọc Ba trúng tuyển trở thành Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật. ảnh: Bộ Tư pháp

Có 8 ứng viên dự thi vào các chức danh thi tuyển đã trải qua 3 phần thi: Xây dựng Đề án, Bảo vệ Đề án và Trả lời câu hỏi tình huống.

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ứng viên còn trải qua nội dung “Phỏng vấn tiếng Anh”, đánh giá năng lực ngoại ngữ trong phần thi “Trả lời câu hỏi tình huống”.

Trên cơ sở kết quả thi, Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn được 3 ứng viên trúng tuyển vào 3 chức danh lãnh đạo, cụ thể như sau: Ông Đồng Ngọc Ba trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trước đó, ông Đồng Ngọc Ba là Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật​.

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bà Trần Thu Hường trúng tuyển vào chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Các ứng viên trúng tuyển sau khi được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo sẽ phải triển khai thực hiện các đề án đã xây dựng và bảo vệ thành công, được kỳ vọng sẽ đem lại sự đổi mới và phát triển cho các đơn vị mà ứng viên trúng tuyển.

Ngọc Quang