Bộ Y tế cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính

16/11/2017 06:09 Diệu Linh
(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết những nỗ lực này đã góp phần giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Thông tin với báo chí vào chiều 14/11, ông Nguyễn Huy Quang cho biết, việc Bộ Y tế nỗ lực cải cách hành chính là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, nhất là sau cuộc làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

“Như chúng ta cũng đã biết về cái vấn đề kiểm soát về thủ tục hành chính hay cải cách thủ tục hành chính nằm trong tổng thể của đề án cải cách thủ tục hành chính nhà nước để cxây dựng một nhà nước vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương và kỷ luật.

Sau đó, chúng ta tiến lên một bước nữa là xây dựng một nền hành chính liêm chính, kiến tạo và hoạt động vì mục đích của nhân dân và của doanh nghiệp.

Qua vấn đề như vậy Bộ Y tế cũng có những đề án để kiểm soát thủ tục hành chính. Ngay từ năm 2010, Bộ Y tế đã có đơn giản hóa 227 các cái thủ tục hành chính tại Nghị quyết 25 và 62 của Chính phủ trong khuôn khổ của đề án 30.

Qua việc đơn giản hóa 227 cái thủ tục hành chính, người dân và các doanh nghiệp đã tích kiệm được khoảng 1000 tỷ đồng mỗi năm”, ông Quang cho biết.

Bộ Y tế cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. ảnh: DL.

Hàng năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế vẫn thường xuyên có những phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Dù vậy, thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế cũng có khá nhiều cho nên Bộ Y tế tập trung đưa ra những nhóm thủ tục hành chính có trọng tâm, trọng điểm, vì có liên quan thiết thực đến lợi ích của các doanh nghiệp, của người dân.

Liên tục trong năm 2015 và 2016, Bộ Y tế đã có những rà soát các nhóm thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục liên quan đến khám chữa bệnh cho người dân.

“Với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính như vậy, các nhà khoa học đã đánh giá và nhận định chúng ta tiết kiệm được khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm mà liên quan đến các cái nhóm khám chữa bệnh”, ông Quang cho hay.

Vụ trưởng Nguyễn Huy Quang cho biết, năm 2017, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 60 trong đó có rà soát và xây dựng các phương án đơn giản hóa 77 thủ tục hành chính chủ yếu liên quan đến giấy tờ của công dân liên quan đến quản lý dân cư và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

“Hiện nay phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính này đã được Thủ tướng phê duyệt và chúng tôi đang trong quá trình triển khai và nó cũng liên quan đến giấy tờ của công dân. Vậy nên chúng ta cố gắng đơn giản được để đảm bảo tiến trình theo mục tiêu quốc gia về dân cư do bộ công an chủ trì.

Năm 2017, Bộ y tế cũng thực hiện đơn giản hóa 127 thủ tục hành chính, yêu cầu cung cấp bản sao công chứng…”, ông Quang nói.

Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực thuộc về thủ tục hành chính chung và bên cạnh đó có việc xây dựng các văn bản, Bộ y tế đã tổ chức đánh giá các tác động của thủ tục hành chính trong các dự án luật và trong các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng thủ tục hành chính để được ban hành.

Bên cạnh việc việc công bố kịp thời và công khai các thủ tục hành chính, Bộ Y tế cho biết luôn sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời xử lý các kiến nghị và thủ tục hành chính. Tổ chức kiểm tra thường xuyên ở các địa phương và đơn vị.

Ông Quang cho biết: “Hiện nay có 564 thủ tục hành chính chia ra 11 lĩnh vực và trong đó thủ tục hành chính mà trung ương thực hiện có giao cho địa phương.

Có 288 thủ tục là của trung ương và 276 thủ tục là của địa phượng, như vậy là đã có sự phân cấp rõ ràng. Bộ Y tế sẽ không trực tiếp cung cấp các thủ tục hành chính nữa mà phân cấp cho các địa phương quản lý.

Ví dụ như lĩnh vực y khoa có 61 thủ tục thì chỉ có duy nhất 1 thủ tục do Bộ Y tế thực hiện, còn 60 thủ tục giao cho các địa phương thực hiện.

Hay các lĩnh vực liên quan đến y tế dự phòng có 97 thủ tục thì có 55 thủ tục mà Bộ Y tế cung cấp, còn 42 thủ tục giao cho địa phương .

Đặc biệt lĩnh vực khám chữa bệnh thì có 149 thủ tục hành chính, thì Bộ Y tế chỉ cấp 62 thủ tục hành chính còn 87 thủ tục giao cho các địa phương, tức là đã có sự phân cấp khá rõ.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai cơ chế một cửa quốc gia có sự liên thông của cổng hải quan quốc gia. Hiện nay đã kết nối được 5 thủ tục hành chính.

Trong năm 2018, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai và mở rộng trên phạm vi toàn quốc đối với 5 cái thủ tục hành chính liên quan.

Công tác thực phẩm và trang thiết bị y tế cũng là vấn đề nóng trong thời gian vừa qua và đối với các lĩnh vữ thực hiện cơ chế mở cửa quốc gia dưới hình thức là dịch vụ công trực tuyến thì hiện nay có 55 thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực dược có 35 thủ tục hành chính, lĩnh vực y tế dự phòng là 6 thủ tục hành chính, lĩnh vực an toàn phực phẩm 5 thủ tục hành chính và lĩnh vực trang thiết bị là 9 thủ tục hành chính.

Dự kiến đến năm 2020 các vấn đề liên quan đén thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, xuất cảnh sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công mức độ 4 và sẽ được thu phí, lệ phí bằng phương pháp điện tử.

Đó có thể nói là những hoạt động thường xuyên mà Bộ Y tế đang thực hiện liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính”.

Thủ tục khám chữa bệnh ngày càng được giản tiện hơn. ảnh: TTXVN.

Vụ trưởng Nguyễn Huy Quang cũng cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đang nỗ lực khi xây dựng Nghị định 38, trong đó dự kiến sẽ cắt giảm khá nhiều các thủ tục hành chính, giảm bớt hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và phân cấp cho địa phương.

“Một vấn đề nữa liên quan đến lĩnh vực kiểm tra nhập khẩu, trong đó có miễn kiểm tra, kiểm tra giảm, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chặt thì tất cả những cái đó đều có một xu hướng ví dụ như miễn kiểm tra thì phải bổ sung những đối tượng miễn kiểm tra, giảm thủ tục thì chỉ kiểm tra hồ sơ đã có giảm bớt mà theo thống kê đã có giảm tới 95%.

Như vậy đã giảm bớt được khá nhiều thời gian, tiền bạc liên quan đến lưu kho, bãi và các thủ tục khác.

Miễn giảm kiểm tra cũng giảm từ 6 ngày xuống 3 ngày, hay kiểm tra chặt thì tất cả những cái đó hiện nay đang được hoàn tiện ở Nghị định số 38 và theo kế hoạch tháng 12 Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ.

Kèm theo đó Bộ Y tế hiện cũng đang sửa đổi và đề xuất bổ sung Nghị định 178 về xử phạt quy phạm thủ tục hành chính trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm, kể cả thẩm quyền quy định xử phạt, thời gian kiểm tra đối với các doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ nhưng lại thuận lợi cho doanh nghiệp”, ông Quang thông tin.

Diệu Linh