Bộ Y tế ký kết hợp tác với Tổng cục thống kê

29/08/2017 06:09 Hồ Thu
(GDVN) - Chiều 28/8/2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê.

Ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì buổi lễ.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê.

Mục tiêu của quy chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực y tế; đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết:

Trong những năm qua được sự quan tâm của Chính phủ và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, công tác thống kê y tế có những cải thiện đáng kể.

Các chỉ số thống kê y tế thường xuyên được cập nhật, hệ thống thu thập và báo cáo số liệu được xây dựng và triển khai từ tuyến xã đến tuyến trung ương ở tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước...

Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao đối với thông tin thống kê y tế của các cơ quan tại Trung ương và các địa phương còn có những hạn chế, bất cập như một số chỉ tiêu cơ bản chưa được cung cấp thường xuyên, chưa đảm bảo độ tin cậy cao... do số liệu của ngành y tế chủ yếu thu thập thông qua báo cáo hành chính từ các cấp.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê đã có một quá trình lâu dài và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin đã được triển khai.

Báo cáo, trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên qua các số liệu thống kê định kỳ.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong chia sẻ thông tin liên quan đến y tế từ các cuộc điều tra do Tổng cục thống kê tiến hành như tử vong mẹ, tử vong trẻ em, chi tiêu hộ gia đình; cung cấp phương pháp luận, dàn mẫu phối hợp với Bộ Y tế tiến hành điều tra y tế quốc gia năm 2001-2002...

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh:

Bản Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin được ký giữa Bộ Y tế và Tổng cục thống kê là sự cam kết chính thức, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thống kê giữa hai cơ quan.

Nội dung phối hợp bao gồm các vấn đề có ý nghĩa thiết thực như công tác xây dựng văn bản pháp lý; thực hiện tổng điều tra và điều tra thống kê; thực hiện các hoạt động chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thống kê; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai công nghệ thông tin kết nối, chia sẻ và trao đổi dữ liệu.

Hai bên thống nhất hoạt động, phối hợp thực hiện thường xuyên, đảm bảo thống nhất hiệu quả, trọng điểm tránh hình thức đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng hiệu quả thông tin thống kê.

Hồ Thu