Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ diện TW quản lý

09/12/2011 16:41 Đại Nghĩa
(GDVN) - Đến dự có Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Sáng 9/12/2011, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 41 cho 50 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Lễ bế giảng
Đến dự có Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tại khóa học, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề lý luận kết hợp với khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị; luyện tập bài khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, xử lý tình huống bạo loạn có vũ trang.

Học viên khóa 41 được tiếp cận, nghiên cứu một cách hệ thống về tình hình thế giới và khu vực; nắm rõ những thủ đoạn, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh...

Nội dung được trang bị tại học viện là cơ sở để các học viên vận dụng vào điều hành, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở đơn vị, địa phương, ban, ngành nơi công tác.

Trong bài viết thu hoạch, học viên đã đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả thu hoạch, 100% đạt loại khá, giỏi.
Đại Nghĩa