Cả nước giảm được 190 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện

16/01/2019 06:14 Trinh Phúc
(GDVN) - Hai tỉnh tinh giản nhiều nhất về số cơ quan chuyên môn cấp huyện là tỉnh Quảng Ninh 28 cơ quan và Yên Bái cơ quan đơn vị.

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2019 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, trong năm 2018 công tác sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã giảm được 190 cơ quan. Trong đó, cấp tỉnh giảm 5 cơ quan và cấp huyện đã giảm 185 cơ quan.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ (ảnh nguồn TTXVN).

Cụ thể, tại tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ;

Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Trong khi tỉnh Bắc Ninh đã giải thể Sở Ngoại vụ còn tỉnh Hà Giang tiến hành thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh Ủy và Sở Nội vụ.

Riêng tỉnh Lào Cai đã tiến hành hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông, vận tải - Xây dựng.

Bộ Chính trị ra nghị quyết về sáp nhập quận huyện, phường xã

Đối với cấp huyện thì số lượng cơ quan chuyên môn được giảm nhiều hơn. Trong đó tỉnh Bắc Kạn đã giải thể 8 Phòng Dân tộc và 8 Phòng Y tế.

Tỉnh Bắc Ninh thí điểm đã hợp nhất 1 Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy.

Tỉnh Bỉnh Phước tiến hành giải thể 5 phòng Y tế, sáp nhập 5 Phòng Nội vụ với Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Tỉnh Cao Bằng cũng giải thể được 5 Phòng Y tế, sáp nhập 5 Phòng Nội vụ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Tỉnh Cao Bằng tiến hành sáp nhập 2 Phòng Dân tộc và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tỉnh Điện Biên đ thí điểm hợp nhất 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy và 1 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ.

Tại Hà Tĩnh cho thí điểm hợp nhất 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy; 1 Ban Tổ chức Huyện ủy với phòng Nội vụ và 1 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Tỉnh Lạng Sơn, tiến hành sáp nhập 10 Phòng Dân tộc vào Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện; Sáp nhập 10 Phòng Dân tộc vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Tỉnh Long An đã sáp nhập 10 Phòng Y tế vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tỉnh Ninh Thuận cho giải thể 7 Phòng Y tế và 5 Phòng Dân tộc. Trong khi tỉnh Quảng Nam đã giải thể được  18 phòng Y tế.

Các Bộ ở Trung ương có sáp nhập không?

Tỉnh Quảng Ninh cũng thí điểm hợp nhất 14 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; 14 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Tại Sơn La đã tiến hành Hợp nhất 3 Ban Dân tộc và Phòng Y tế trong khi tại Trà Vinh đã thí điểm hợp nhất 8 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy;

8 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; 8 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Riêng tỉnh Tuyên Quang đã thí điểm hợp nhất 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy; 2 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; 1 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Riêng tỉnh Yên Bái, đã thí điểm hợp nhất được 9 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Văn phòng Huyện ủy;

9 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ ; 9 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Việc tinh giản được số lượng phòng chuyên môn cấp huyện, tỉnh cho thấy quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế của nhiều địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương chưa có tên trong danh sách tinh giản cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện lần này.

Trinh Phúc