"Các đảng viên nhìn vào đồng chí Đinh La Thăng để mà tu dưỡng bản thân"

01/05/2017 06:40 Bạch Đằng
(GDVN) - “Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức vị cao mà bị đề nghị xem xét kỷ luật là điều bình thường. Lâu nay, Đảng ta cũng xét nhiều đồng chí có trọng trách rồi!".

Ngày 26/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông tin về một số vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 – 2015, trong đó đề cập cụ thể tới trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN.

Theo đó, đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng (ảnh nguồn VOV).

Cụ thể: “Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;

Vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa đồng chí Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên;

Cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi Hội đồng Quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên.

Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng Thành viên ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.

Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng Thành viên ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Những dự án tai tiếng thời ông Đinh La Thăng làm chủ tịch Tập đoàn Dầu Khí

Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.

Đồng chí có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ Đồng chí làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp;

Một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng theo thẩm quyền".

Xem kết luận về ông Đinh La Thăng, Tướng Thước nói gì?

Trước thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận liên quan đến ông Đinh La Thăng, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phỏng vấn các đảng viên từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phản ứng của họ khi nghe thông tin trên.

Theo luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên Chuyên viên cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

“Khi biết nội dung kết luận của Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tôi thực sự rất mừng.

Kết luận được công bố công khai để nhân dân được biết càng khẳng định thêm được vai trò, vị trí và tầm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác Đảng.

Nói như Lê Nin: “Vai trò của Ủy ban kiểm tra là không trừ một ai trong Đảng”.

Muốn Đảng mạnh, kỷ luật Đảng phải nghiêm nên tôi nghĩ rằng Ủy ban kiểm tra Trung ương phải mạnh mẽ hơn nữa.

Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng làm rất mạnh mẽ, tôi thấy đây là điều đáng mừng, rất ủng hộ và cổ vũ”.

Luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên chuyên viên cao cấp công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh Bạch Đằng).

Cũng theo ông Hoàng Nguyên Hồng: “Sở dĩ, phải ủng hộ, cổ vũ vì việc làm mạnh mẽ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương như vừa qua sẽ cổ vũ rất lớn cho các cấp Đảng tự hoàn chỉnh đơn vị mình, chỉnh đốn tốt hơn để đáp ứng Điều lệ Đảng và nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó.

Đảng muốn mạnh thì phải làm minh bạch chính mình trước, dám nói ra khuyết điểm của mình để sửa chữa.

Việc làm rõ được trách nhiệm từng cá nhân trong Đảng cũng sẽ làm cho các Đảng viên khác nhìn vào đó mà lấy làm bài học cho chính mình, sẽ răn đe được những sai trái trong Đảng.

Tôi nghĩ rằng, cần phải quyết liệt hơn nữa!”.

Cũng liên quan đến kết luận Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cá nhân đồng chí Đinh La Thăng, luật sư Phan Xuân Xiểm, nguyên Hàm Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết:

“Nội dung kết luận kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quả thực là vụ việc theo tôi là chấn động.

Nói chấn động, vì đồng chí Đinh La Thăng từng được ca ngợi là năng động, có những táo bạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác.

Trước đây, dư luận chỉ biết cái đồng chí Đinh La Thăng làm được nhưng nay Đảng đã chỉ ra những trách nhiệm của đồng chí về những hậu quả mà đồng chí đã làm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chịu xem xét xử lý theo điều lệ Đảng”.

Luật sư Phan Xuân Xiểm, nguyên Hàm Vụ trưởng, công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh Bạch Đằng).

Ông Phan Xuân Xiểm phân tích thêm: “Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức vị cao trong Đảng bị đề nghị xem xét kỷ luật thì tôi cho là điều bình thường.

Bởi, lâu nay, Đảng ta cũng xét nhiều các đồng chí có trọng trách rồi, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, để lại hậu quả thì phải gánh vác.

Việc xem xét các cá nhân đang đảm nhận các chức vị cao trong Đảng sẽ mang đến một hiệu ứng tích cực, cũng như chứng minh cam kết của Đảng “không có vùng cấm” là đúng.

Khi xử lý nghiêm những đồng chí như đồng chí Đinh La Thăng thì sẽ có tác dụng nêu gương để các đảng viên khác nhìn vào đó mà làm bài học tu dưỡng bản thân”.

Bạch Đằng