Cách chức TGĐ Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

22/01/2013 07:58 Theo Tuổi Trẻ
Ông Lê Văn Tự - tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên - đã bị cách chức tổng giám đốc theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM vừa được công bố chiều 21/1.

Chủ tịch UBND TP cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng thành viên tổng công ty này đối với ông Tự.

Các cơ quan chức năng TP xác định ông Tự vi phạm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong thực thi thẩm quyền thi hành kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm và bố trí cán bộ sai quy định, vi phạm Bộ luật lao động và Luật cán bộ, công chức.   

Theo Tuổi Trẻ