Cấm đảng viên nhậu buổi trưa các ngày làm việc

22/06/2011 09:22
Đây là nội dung công văn của Bí thư Tỉnh ủy Long An về việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật phát ngôn, uống rượu bia trong ngày làm việc.

Đây là nội dung công văn của Bí thư Tỉnh ủy Long An về việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật phát ngôn, uống rượu bia trong ngày làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An, ông Mai Văn Chính vừa có công văn chỉ đạo các ngành, địa phương phải chấn chỉnh ngay tình trạng vi phạm kỷ luật phát ngôn và uống rượu, bia vào buổi trưa trong các ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, đảng viên vi phạm thì ngoài việc xử lý người vi phạm, phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo NLĐ