Cận cảnh cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Iran ngày 30/12/2011

31/12/2011 11:08 Lê Dũng (theo NEWS.CN)
(GDVN) - Toàn bộ hình ảnh ghi lại cảnh ngày tập trận thứ 7 của Hải quân Iran trong cuộc tập trận Velayat 90 dự kiến sẽ kéo dài 10 ngày.
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Hải quân Iran tập trận ngày 30/12/2011
Lê Dũng (theo NEWS.CN)