Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis của Hải quân Pháp

27/02/2012 20:52 Lê Mai (theo Rapsodia)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis là một trong số 6 hạm ngầm lớp Runbis (được đặt theo tên của các loại đá quý). S601 Rubis là một trong những tàu ngầm nguyên tử thế hệ đầu tiên của Hải quân Paris hiện vẫn đang được biên chế trong lực lượng tấn công của quân đội nước này.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Tàu ngầm hạt nhân tấn công S601 Rubis
Lê Mai (theo Rapsodia)