Cận cảnh tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ

03/11/2012 06:02 Lê Dũng (theo USCG)
(GDVN) - Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) là chiếc tàu đảm bảo an ninh hàng hải đầu tiên thuộc lớp Legend của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Bertholf (WMSL 750) là sản phẩm của tập đoàn Northrop Grumman. Con tàu gia nhập lực lượng tuần duyên Mỹ vào 4/8/2008 này được đóng tại Pascagoula, Mississippi.
Bertholf (WMSL 750) được đóng và trang bị với tổng giá trị lên đến 641 triệu USD
Bertholf (WMSL 750) được đặt theo tên của vị lãnh đạo thứ 4 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ Commodore Ellsworth P. Bertholf
Bertholf (WMSL 750) được trang bị trực thăng, pháo Bofors 57 mm
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tuần duyên hạm Bertholf (WMSL 750) của Bảo vệ bờ biển Mỹ
Lê Dũng (theo USCG)