"Cần làm rõ cơ chế xác định giá đất thu hồi, trưng thu, trưng mua"

17/04/2013 18:44 Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày (17/4), Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật đất đai sửa đổi, trong đó đáng chú ý có nội dung điều chỉnh quy định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Chính phủ thông tin rộng rãi để lấy ý kiến của nhân dân đã có gần 7 triệu ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến để đưa vào dự thảo, trong đó đáng chú ý là đề nghị không thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội; chỉnh lý vào dự thảo Luật theo hướng rà soát để chuyển các dự án phát triển kinh tế, xã hội mà trong đó có lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng vào nhóm các dự án được Nhà nước thu hồi vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Theo dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhiều dự án, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người dân. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi đưa ra những quy định kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất thực hiện các dự án: Với công trình quan trọng quốc gia phải do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Thu hồi đất để xây các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, các dự án, công trình quan trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; Thu hồi đất thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, xây dựng các công trình để chỉnh trang đô thị, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp dự thảo yêu cầu phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

Đối với các dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì Nhà nước phải thực hiện. Những dự án phát triển kinh tế, xã hội khác thì nhà đầu tư phải thỏa thuận giá đất với người dân.

Tại buổi làm việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cơ quan soạn thảo phải làm rõ loại đất nào Nhà nước thu hồi, loại đất nào Nhà nước trưng thu, trưng mua. Loại đất nào thì duy trì hình thức cho doanh nghiệp thỏa thuận với người có quyền sử đụng đất; phải quy định rõ cơ chế xác định các loại giá đất đối với trường hợp thu hồi, trưng thu, trưng mua đất như thế nào? Quy định cụ thể hơn về giá đất trưng mua, giá thu hồi chung, giá thoả thuận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Nếu bỏ quy định nhà nước thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế, xã hội thì cần phải làm rõ dự án nào đưa vào mục đích quốc phòng an ninh; loại dự án kinh tế, xã hội nào đưa vào lợi ích quốc gia; loại dự án kinh tế, xã hội nào đưa vào lợi ích công cộng. Nếu không làm rõ thì thu hồi đất của dân vẫn rất phức tạp, không biết đất này thuộc lợi ích quốc phòng an ninh hay lợi ích công cộng mà thu hồi? Không biết là đất để trưng thu, trưng mua hay là đất được quyền thoả thuận”.

Ngọc Quang