Cảnh nạp đạn tên lửa xuyên lục địa cho hầm phóng silo của quân đội Nga

04/02/2013 15:48 Lê Dũng
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại quá trình vận chuyển và nạp đạn tên lửa xuyên lục địa RS-24 (Yars (phiên bản cải tiến từ Topol-M) từ xe chở, nâng chuyên dụng vào giếng phóng silo của lực lượng bộ đội tên lửa chiến lược Nga được tiết lộ và chia sẻ trên mạng internet.
Xe chở chuyên dụng xuất phát trong đêm đảm bảo bí mật trong quá trình cơ động
Lực lượng áp tải
Xe chở tên lửa đạn đạo Yars cơ động trên đường
Qua các đoạn đường rẽ xe chở tên lửa được đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh va chạm
Vào vị trí có hầm phóng silo
Nâng tên lửa
Hệ thống kích siêu khỏe gắn ngay bệ nâng của xe
Nạp tên lửa vào hầm phóng
Miệng hầm phóng silo
Tên lửa từ từ được hạ xuống
Lê Dũng