Cấp gần 1,2 triệu thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới tại Hà Nội

03/04/2018 06:00 Vũ Phương
(GDVN) - Thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi "giá trị sử dụng đến" như trước. Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của ngành.

Về việc thực hiện đồng bộ và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo lộ trình, bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội thành phố tập trung ưu tiên việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội cho các nhóm đối tượng hết giá trị thẻ, tính đến nay số thẻ bảo hiểm y tế đã cấp theo mã số là 5.147.367 thẻ.

Riêng 3 nhóm đối tượng là người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có số thẻ bảo hiểm y tế chưa cấp theo mã số là 1.155.517 thẻ.

Ảnh minh họa. 

Theo đó, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được in thẻ bảo hiểm y tế xong trước 31/3/2018, cơ quan bảo hiểm xã hội bàn giao thẻ bảo hiểm y tế đến các Đại lý chi của bưu điện để trả thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người hưởng (bao gồm cả người lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trực tiếp tại các đại lý chi trả và người lĩnh qua ATM) trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4/2018. Chậm nhất đến 31/5/2018, toàn bộ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội được nhận thẻ bảo hiểm y tế mới để sử dụng khi đi khám chữa bệnh.

Với thẻ trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, chậm nhất đến ngày 30/4/2018, cơ quan quản lý (Phòng lao động - thương binh và xã hội quận huyện; UBND xã, phường, thị trấn; đại lý thu bảo hiểm y tế) sẽ phát thẻ bảo hiểm y tế mới đến tận tay người sử dụng.

- Thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi "giá trị sử dụng đến" như trước đây. Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) theo mã số bảo hiểm y tế ghi trên thẻ hoặc thông qua đại lý thu bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp vì lý do khách quan người hưởng chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế mới, nếu người hưởng dùng thẻ cũ đi khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội Thành phố đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn tiếp nhận bệnh nhân đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ, đồng thời hướng dẫn người hưởng đến các Đại lý chi của bưu điện, Phòng lao động - thương binh và xã hội quận huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đại lý thu bảo hiểm y tế như đã nêu ở trên để nhận thẻ bảo hiểm y tế mới.

Trường hợp có vướng mắc, thay đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ thì người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ với cơ quan cấp thẻ để được đổi lại thẻ. Cụ thể:

- Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: liên hệ để được đổi thẻ tại Điểm giao dịch của Bưu điện nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;

- Đối với người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình: liên hệ với Đại lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình;

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: liên hệ với cán bộ phụ trách tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Vũ Phương