Chiến sự đẫm máu ở Syria qua những hình ảnh cập nhật

23/08/2012 16:07 Lê Mai (Nguồn: AP, AFP)
(GDVN) - Cập nhật những hình ảnh mới nhất về tình hình chiến sự giữa lực lượng nổi dậy và quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad tại trung tâm thành phố Aleppo, Syria trong 24 giờ qua.

Lực lượng nổi dậy chuyển vũ khí bộ binh tiến về phía mặt trận đang giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy phát hiện thấy các tay súng bắn tỉa của quân chính phủ khi giao tranh với quân đội của nhà nước tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  phát hiện thấy các tay súng bắn tỉa của quân chính phủ khi giao tranh với quân đội của nhà nước tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  phát hiện thấy các tay súng bắn tỉa của quân chính phủ khi giao tranh với quân đội của nhà nước tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  phát hiện thấy các tay súng bắn tỉa của quân chính phủ khi giao tranh với quân đội của nhà nước tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lực lượng nổi dậy  giao tranh với quân chính phủ tại Seif El Dawla, trung tâm thành phố Aleppo, Syria ngày 22/8/2012
Lê Mai (Nguồn: AP, AFP)