Chiến tranh Việt Nam qua những hình ảnh tư liệu trước năm 1968 (P2)

08/02/2012 18:50 Phương Anh (ảnh LIFE)
(GDVN) - Chiến tranh Việt Nam (1954–1975) là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của Chiến tranh Đông Dương (1945–1979). Đây là cuộc chiến giữa Mỹ, Ngụy và các đồng minh hòng chống lại công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, chính nghĩa của Quân đội do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dưới đây là những hình ảnh tư liệu do tạp chí LIFE chụp, phản ánh hoạt động của Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ vào năm 1967, trước khi diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 khi quân Giải phóng tổ chức trận Tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và các căn cứ quân sự của địch.
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Một lính Mỹ đang làm động tác cài mìn định hướng - thứ vũ khí sát thương khủng khiếp nhằm sát hại các chiến sỹ Quân giải phóng
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Lính mỹ kéo dây cáp để xe thiết giáp kéo nhau qua vũng lầy
Lính Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ hút thuốc lá
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Giặc Mỹ xả đạn vào những địa điểm tình nghi có quân du kích
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Lính Mỹ phát hiện thấy một đường dẫn xuống địa của Quân đội Việt Nam
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ. ẢNH: Lính Mỹ mua đồ ăn của dân thường tại nơi đóng quân
Trung đoàn Kỵ binh bọc thép số 11 của Lục quân Mỹ
Phương Anh (ảnh LIFE)