Chính phủ chỉ đạo xem xét lại số lượng Thứ trưởng ở các Bộ

30/09/2013 07:39 Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết thông tin này tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/9.

Khoản 3, điều 3 Nghị định 36 năm 2012 nêu số lượng Thứ trưởng mỗi Bộ không quá 4 người, với Bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành phức tạp thì được nhiều hơn 4 do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay Bộ nào cũng có nhiều hơn 4 Thứ trưởng, vậy sắp tới Chính phủ có sắp xếp lại theo đúng Nghị định 36 hay sửa Nghị định cho phù hợp thực tế?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay: “Chính phủ đã yêu cầu tất cả các Bộ báo cáo tình hình công việc của Bộ mình, kiến nghị số lượng Thứ trưởng cần thiết phải có để đảm bảo chức năng Bộ mình. Bộ Nội vụ đã tổng hợp, đang nghiên cứu để đề xuất phương án, mỗi Bộ cần bao nhiêu Thứ trưởng. Ý kiến của Bộ Nội vụ đã được chuyển đến các Bộ. Hiện nay các Bộ đang trao đổi. Chính phủ sẽ bàn riêng về việc này”.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ sẽ xem xét lại số lượng Thứ trưởng ở các Bộ.

Bộ trưởng Đam cũng công nhận thực tế các Bộ đều có số lượng Thứ trưởng nhiều hơn số lượng quy định tại Nghị định, kể cả cấp phó của các Bộ, các Cục trực thuộc, đồng thời khẳng định: “Tinh thần chung Chính phủ chỉ đạo là sẽ xem xét, rà soát số lượng Thứ trưởng ở các Bộ để tùy từng Bộ, có số lượng Thứ trưởng tối thiểu cần thiết chứ không thể máy móc chỉ có 3 hay 4.

Có những Bộ như Bộ KHĐT, Tài chính gần như cuộc họp nào cũng cần có đại diện. Còn tinh thần chung sẽ là ở mức tối thiểu. Chúng tôi đang bàn, tới đây Chính phủ sẽ bàn và kết quả sẽ thông báo cho các bạn. Chắc chắn đây là một việc Chính phủ sẽ phải báo cáo các cơ quan của Đảng, cơ quan có thẩm quyền để có kết luận cuối cùng”.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận định, thực tế hoạt động của bộ máy chính quyền không chỉ là hành chính mà trong bộ máy của Đảng, Nhà nước nói chung, có những nét đặc thù.

Ông Đam nêu thí dụ: “Đơn cử, tại VPCP, chúng tôi hiện nay có 6 Thứ trưởng. Khi Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng đi công tác, bao giờ cũng có văn bản thông báo chỉ đạo điều hành, vì vậy cần có 1 đồng chí tháp tùng để giúp việc tại các sự kiện đó, do đó, cần tới 5 người. Đặc thù như ở VPCP trước đây, vào thời điểm gia nhập WTO, cần xây dựng rất nhiều văn bản pháp luật nên có Ban xây dựng pháp luật. Sau thời điểm đó, tổ chức lại thì còn 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách phụ trách xây dựng pháp luật.

Trước đó, chúng ta tập trung sắp xếp doanh nghiệp nhà nước nên có một đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách, làm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Như vậy, số lượng Phó Chủ nhiệm đã nhiều hơn 4. Nhưng thực sự VPCP hiện nay lúc nào cũng thấy thiếu”.

Ngọc Quang