Chính phủ chuẩn bị báo cáo "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

30/03/2017 09:46 Diệu Linh
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung mà Chính phủ báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 9.

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 9 và 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Đối với Phiên họp thứ 9 (từ ngày 17-22/4/2017), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Phối hợp chuẩn bị báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật quy hoạch.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và Tờ trình của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị.

Chi hàng chục tỷ đồng mỗi năm để cắt tỉa cây cảnh, trồng cỏ trên Đại lộ Thăng Long là một sự lãng phí rất lớn. ảnh trên Báo Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017;

Phối hợp chuẩn bị báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14 và Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Nhân danh nhân dân để đục khoét tài sản của dân!

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016”.

Đối với Phiên họp thứ 10 (từ ngày 15-17/5/2017), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017.

Cần "bàn tay sắt" để giải quyết nhiều vấn đề của Hà Nội

Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016;

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào;

Báo cáo của Chính phủ về việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Diệu Linh