Chủ tịch nước: Biển Đông là vấn đề hệ trọng quốc gia

30/11/2011 06:58 Đình Phú/Thanh niên
Hôm qua 29.11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc đông đảo cử tri Q.3 và Q.4.

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch nước cho rằng biển Đông là vấn đề hệ trọng quốc gia. Toàn Đảng, toàn dân phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trước nhiều ý kiến khác nhau của cử tri liên quan đến luật Biểu tình, Chủ tịch nước cho biết QH đã tiếp thu và đưa vào chương trình chuẩn bị dự thảo để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Quyền biểu tình đã được đề cập trong Hiến pháp, khi thể chế hóa thành đạo luật phải thể hiện đầy đủ quyền tự do, dân chủ của công dân, phù hợp với tình hình của đất nước nhưng cũng cần phải ngăn chặn được những hành vi lợi dụng quyền tự do để gây bất ổn an ninh trật tự, đời sống xã hội.

Đình Phú/Thanh niên