Chưa đóng cửa 4 bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm

05/12/2018 11:24 Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là quyết định mới nhất của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Sáng nay (5/12), 96/96 đại biểu Hội đồng Nhân dân Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua đề cập đến việc các bến xe khách liên tỉnh nằm sâu trong phạm vi đô thị trung tâm "tạm thời được giữ lại".

Cụ thể, các bến xe lớn nằm trong trung tâm đô thị như bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm sẽ tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ thực hiện quy hoạch và chỉ nâng cấp, cải tạo trên cơ sở quy mô hiện có.

Hội đồng Nhân dân Hà Nội quyết định tạm thời giữ lại 4 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm. Ảnh: Hà Nội mới

Bên cạnh đó, trong giai đoạn trung hạn, Hà Nội sẽ xây dựng bến xe khách Yên Sở với diện tích khoảng 3,4 ha để hỗ trợ cho các bến xe hiện có.

Về lâu dài, sau khi đầu tư hoàn thành bến xe khách chính phía Nam (khu vực Ngọc Hồi - đường Vành đai 4) thì các bến xe khách Yên Sở, Nước Ngầm sẽ được đồng thời chuyển đổi chức năng thành đầu mối trung chuyển vận tải hành khách công cộng kết hợp bãi đỗ xe.

Khi đó, các tuyến xe khách liên tỉnh đang khai thác tại 2 bến xe khách này sẽ được điều chuyển về bến xe khách đầu mối tập trung phía Nam.

Trong quy hoạch dài hạn, thành phố Hà Nội cũng sẽ quy hoạch mới 7 bến xe khách liên tỉnh phục vụ đô thị trung tâm, gồm: Bến xe khách phía Bắc 10 ha; bến xe khách Đông Anh 5,3 ha; bến xe khách phía Đông Bắc (bến xe Cổ Bi) 10,4 ha; bến xe khách phía Nam 10 ha; bến xe khách Yên Nghĩa 7 ha; bến xe khách phía Tây 5 ha; bến xe khách phía Tây Bắc (Phùng) 15 ha.

Tại các đô thị vệ tinh, quy hoạch bến xe khách theo định hướng quy hoạch chung các đô thị vệ tinh đã được phê duyệt; còn các thị trấn huyện lỵ, thị trấn sinh thái sẽ bố trí các bến xe khách quy mô từ 1-5 ha đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Theo kết quả quỹ đất quy hoạch nêu trong Nghị quyết, trong các đô thị trung tâm sẽ dành 72,59 ha dùng để xây các bến xe khách, 1.805,7 ha dùng để xây các bãi đỗ xe.

Một số biện pháp thực hiện quy hoạch được Thành phố thống nhất là xây dựng, ban hành danh mục các dự án đầu tư hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận trên địa bàn Thành phố để kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng.

Đỗ Thơm