Chuẩn bị phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

06/01/2019 07:25 Hồ Thu
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2604/TTKQH-TH ngày 3/1/2019 về việc chuẩn bị tài liệu bổ sung nội dung xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương tại Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc này Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh hành chính 2 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 30.

Hồ Thu