Chùm ảnh: Mơ màng khi du khảo rừng tràm Trà Sư - An Giang

23/02/2012 18:18 Độc giả Võ Thành An/Vnexpress
Đây là một số hình ảnh về rừng tràm Trà Sư (Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) với đường mòn và cảnh êm đềm của bốn mùa nơi đây.
Ảnh đường mòn trong rừng tràm Trà Sư
Ảnh êm đềm rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Đông của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Hạ của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Thu của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Xuân của rừng tràm Trà Sư
Độc giả Võ Thành An/Vnexpress