Chùm ảnh mùa Đông tại Moscow, Nga năm 1959

24/01/2012 16:27 Lê Mai (theo LIFE, Carl Mydans)
(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu ghi lại nhiều cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Nga ở thủ đô Moscow, Nga vào mùa Đông năm 1959 của tác giả Carl Mydans – người đã từng làm việc và đăng tải trên tạp chí nổi tiếng thế giới LIFE.
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Moscow, Nga mùa Đông năm 1959
Lê Mai (theo LIFE, Carl Mydans)