Sau khi hoàn thành huấn luyện cơ bản, tất cả các tân binh của Lục quân Hy Lạp sẽ được trải qua các kỳ diễn tập tổng hợp trong đó có  nội dung sử dụng các loại vũ khí bộ binh được biên chế trong quân đội nước này.

Lê Cường