Chung tay triển khai “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

30/07/2016 14:21 Dung Phương
(GDVN) - Ngày 30/7 năm nay sẽ là năm đầu tiên triển khai hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Ngày 27/7, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2537 gửi Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, Thành phố Trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí đề nghị về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

Hoang mang vì nhiều thôn nữ bị lừa bán

Hoạt động này có ý nghĩa tuyên truyền để mọi người hiểu được phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người đối với cộng đồng, xã hội và có ý thức, biện pháp phòng chống có hiệu quả. 

Năm nay sẽ là năm đầu tiên triển khai các hoạt động phòng, chống mua bán người vào 30/7.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố:

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong khả năng của mình tuyên truyền khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống mua bán người”,  chú trọng tuyên truyền về hình thức, thủ đoạn của bọn buôn người.

Buổi họp báo công bố "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" (Ảnh: kinhtedothi.vn).

Tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa – Thông tin, các Đài Truyền thanh cấp huyện đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền; đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền ở các địa phương giáp biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động văn nghệ, văn hóa, mít tinh. 

2. Với các cơ quan thông tấn báo chí: 

Hoa Kỳ đánh giá sai nỗ lực chống buôn người của Việt Nam

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim, phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người… và tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục.

Phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới trong công tác phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn cơ sở; chú trọng tuyên truyền các hành vi vi phạm.

3. Các nhà cung cấp dịch vụ di động và internet:

Ngày 30/7 là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"

Truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức khác nhau; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán người trái phép trên mạng internet và mạng xã hội.

Đây là năm đầu tiên toàn dân triển khai “Ngày phòng chống mua, bán người - 30/7” vì vậy cần tăng công tác tuyên truyền với phương châm hướng tuyên truyền để gia đình, quần chúng nhân dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên, phụ nữ và trẻ em, các đối tượng có nguy cơ cao hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống mua bán người.

Dung Phương