Clip: Lạnh người cảnh xỉa răng hổ giữa vườn thú ở Hà Nội

06/12/2011 14:26
Nam thanh niên khoảng gần 20 tuổi vượt qua hàng rào an toàn, ngồi sát mép lưới sắt chuồng hổ, tay cầm một cành cây nhỏ, dí vào miệng một con hổ...

Nam thanh niên khoảng gần 20 tuổi vượt qua hàng rào an toàn, ngồi sát mép lưới sắt chuồng hổ, tay cầm một cành cây nhỏ, dí vào miệng một con hổ trưởng thành trong chuồng...