Cơ cấu chỉ huy lữ đoàn tên lửa mặt đất 9K72 "Elbrus"

07/09/2012 08:00 Nguồn: Quân sử Việt Nam
(GDVN) - Lữ đoàn tên lửa mặt đất trang bị tổ hợp 9K72 Elbrus có cơ cấu chỉ huy phân cấp và thông qua khí tài chỉ huy đồng bộ tự động từ cấp lữ đoàn tới các tiểu đoàn tên lửa và đại đội hoả lực.
Ở cấp lữ đoàn, sở chỉ huy di động của lữ đoàn gồm 2 xe là xe chỉ huy và xe tham mưu. Xe chỉ huy nhận mệnh lệnh chiến đấu và toạ độ mục tiêu trực tiếp từ Xe chỉ huy tên lửa mặt đất và pháo binh (Командующий РВ и А) thuộc sở chỉ huy cấp trên.

Sau khi được xe chỉ huy lữ đoàn giao lại toạ độ mục tiêu, xe tham mưu lữ đoàn đánh giá tính chất và tình trạng mục tiêu, trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các tiểu đoàn tên lửa thuộc quyền và các phương án chiến đấu trong tình huống cụ thể để báo cáo giúp chỉ huy lữ đoàn hạ quyết tâm chiến đấu và phân công nhiệm vụ cho từng hướng tiểu đoàn tên lửa thuộc quyền.

Sơ đồ cơ cấu chỉ huy lữ đoàn tên lửa R-17E/9K72 "Elbrus" (nguồn: neuruppin.webstolica.ru)

Việc phân công nhiệm vụ chiến đấu từ cấp chỉ huy lữ đoàn cho hướng tiểu đoàn tên lửa được chuyển qua hai kênh tới xe chỉ huy và xe của đại đội kĩ thuật phụ trách việc cung cấp đạn và hậu cần phục vụ chiến đấu của tiểu đoàn tên lửa trực thuộc.

Xe chỉ huy tiểu đoàn phân công mục tiêu và giao nhiệm vụ phóng cho các xe chỉ huy đại đội hoả lực và xác nhận phân công nhiệm vụ phóng tới xe của đại đội kĩ thuật.

Xe của đại đội kĩ thuật có trách nhiệm kiểm tra số đạn của các đại đội nhận lệnh phóng theo lệnh từ lữ đoàn và xác nhận lệnh từ xe chỉ huy tiểu đoàn, số đạn dự trữ và số đạn tiêu thụ để báo cáo cho xe chỉ huy tiểu đoàn tên lửa và xe chỉ huy lữ đoàn.  

Cơ cấu chỉ huy cấp tiểu đoàn và đại đội hoả lực

Sơ đồ cơ cấu chỉ huy tiểu đoàn tên lửa R-17E/9K72 "Elbrus" (nguồn: neuruppin.webstolica.ru)

Ở cấp tiểu đoàn tên lửa, sở chỉ huy tiểu đoàn được đặt trên một Xe chỉ huy tham mưu KSM (КШМ: командно-штабная машина) có hệ thống thông tin vô tuyến thoại và báo để tiếp nhận lệnh từ xe chỉ huy của lữ đoàn rồi phân công lệnh chiến đấu cụ thể xuống các xe chỉ huy tham mưu đại đội hoả lực.

Ở cấp đại đội hoả lực, xe chỉ huy tham mưu xác nhận lệnh chiến đấu với xe chỉ huy tham mưu tiểu đoàn trước khi truyền đạt toạ độ mục tiêu, lệnh chuẩn bị phóng đạn và phóng đạn cho các xe phóng trong đại đội.
Nguồn: Quân sử Việt Nam