Colombia thành lập tiểu đoàn cơ động phục vụ thuỷ quân lục chiến

09/06/2012 19:43
(GDVN) - Lực lượng thuỷ quân lục chiến của quân đội Colombia vừa thành lập thêm một tiểu đoàn cơ giới để thực hiện các nhiệm vụ điều động đột xuất. Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ra mắt.