Đó là nội dung tại dự thảo chỉ thị của Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tại dự thảo chỉ thị, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu công chức, viên chức trong giờ hành chính không làm việc riêng, tập trung nghiên cứu, suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc; không đi muộn về sớm.

Bộ cũng sẽ nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực; không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ sẽ đề nghị công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc, phục vụ nhân dân. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời công việc cho tổ chức, công dân.

Không được kéo dài thời gian giải quyết công việc; không được hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt ra những quy định trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân khi thi hành nhiệm vụ...

Các trường hợp là người đứng đầu, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, lề lối làm việc, vi phạm quyền và nghĩa vụ khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải được làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm cụ thể để xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành và thông báo công khai kết quả xử lý vi phạm.

Đối với người đứng đầu, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, thì cấp trên trực tiếp quản lý người đứng đầu hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có công chức, viên chức vi phạm phải uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tái phạm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị nào có công chức vi phạm thì cấp trên trực tiếp sẽ xem xét đánh giá, hạ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó xuống một mức. Ngược lại nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định.

Độc giả Giáo dục Việt Nam có thể xem toàn văn dự thảo trên tại đây: http://moha.gov.vn/Uploads/resources/tranhoanghai/files/ChithiBNV.pdf

NGUYỄN HỒ