Công điện khẩn: Virus cúm H7N9 rất nguy hiểm, đã khiến 2 người tử vong

03/04/2013 07:35 Ngọc Quang
(GDVN) - Nhằm chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm H7N9 từ nước ngoài vào Việt Nam có hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh cho người và gia cầm, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm với nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là cấm vận chuyển gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc
Nội dung công điện cho biết, ngày 31/3/2013, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận đã phát hiện 3 người nhiễm vi rút cúm gia cầm H7N9 tại thành phố Thượng Hải và tỉnh An Huy của Trung Quốc. Đây là những ca bệnh đầu tiên trên thế giới nhiễm chủng vi rút cúm mới này và đã có 2 trường hợp tử vong.

Trung Quốc đã phát hiện bệnh cúm chủng vi rút H7N9.

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm H7N9 từ nước ngoài vào Việt Nam có hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh cho người và gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung:

1. Nghiêm cấm tất cả các hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới các tỉnh phía Bắc, bao gồm cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các ban, ngành của địa phương và các lực lượng liên quan nhất là Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức giám sát chặt chẽ tại các thôn, bản, các khu vực tập kết, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, triệt để đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.

3. Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rông trên các phương tiện thông tin về nguy cơ lây nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm mới H7N9 cho người gây tử vong và lây lan dịch bệnh cho đàn gia cầm trong nước; vận động người chăn nuôi gia cầm mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín trong nước, có nguồn gốc rĩ ràng đã qua kiểm dịch thú y; tuyên truyền cho người dân chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã đươc cán bộ thú y kiểm tra để sử dụng làm thực phẩm.

4. Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo quy định.

5. Tiếp tục áp dụng các biện pháp chủ động phòng chống dịch khác theo tinh thần Công điện số 04 và 07 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm.

Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành trong Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời.

Ngọc Quang