Bố trí quá chuẩn
Chở than cũng được, chở người cũng ổn.
Tiện cả đôi đường
Người một bên ... hàng một bên
Dây buộc chắc chắn nhất
Vừa đủ chỗ để ngồi.
Một công kéo.

Còn khung xe nào chắc hơn thế này!
Vừa treo hàng vừa có chỗ để chân.
Ngồi và giữ ... tiện cả đội bề
Phạm Thị Lâm (tổng hợp)
Đang tải tin...