Đã có Quyết định xử phạt đối với công ty Nicotex Thanh Thái

19/09/2013 10:09 Cát Dự
(GDVN) - Ngày 18/9/2013, Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3253/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vì đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường….

Theo đó, trong Quyết định nêu rõ: Xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái. Các hình thức xử phạt gồm: Phạt tiền 421.150.000 đ, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh và khắc phục hậu quả.

Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên nếu công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái không chấp hành quyết định  xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Số tiền phạt quy định tại điều 1 của Quyết định này, công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái phải nộp tại kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Quyết định xử phạt hành chính công ty Nicotex Thanh Thái

Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức giao Quyết định xử phạt hành chính đến Giám đốc công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái, đôn đốc, giám sát và theo dõi việc thực hiện Quyết định này./

Riêng đối với hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu rõ: Phạt tiền Công ty Nicotex Thanh Thái đối với 10 hành vi vi phạm hành chính, bao gồm: 

Trong khi nhiều người dân vẫn dựng lều bạt tại hiện trường để canh giữ

1. Không niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vi phạm Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 3.500.000 đồng.

2. Không có văn bản báo cáo cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về những điều chỉnh, thay đổi các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo quy định. Vi phạm Quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 3.500.000 đồng.

3. Vận hành các công trình xử lý môi trường đã bị điều chỉnh, thay đổi so với các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mà không có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vi phạm Quy định Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 15.000.000 đồng.

4.Thực hiện không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Vi phạm Quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 70.000.000 đồng 

5. Xây lắp không đúng công trình xử lý môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Vi phạm Quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 170.000.000 đồng. 

 6. Thải mùi khó chịu vào môi trường. Vi phạm Quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 2.000.000 đồng.

7. Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Vi phạm Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 3.500.000 đồng.

8. Không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải nguy hại gây ra theo quy định. Vi phạm Quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 17 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt tiền 3.500.000 đồng.

9. Không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; Không dán nhãn theo quy định. Vi phạm Quy định tại  Điểm a Khoản 3 Điều 17 NĐ 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ. Phạt 150.000.000 đồng.

10. Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển, bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc của phương tiện vận chuyển, kho tàng. Vi phạm Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Phạt tiền 150.000 đồng.

Được biết, vấn đề phạt tiền đối với Nicotex Thanh Thái mới chỉ là quyết định xử phạt hành chính, do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành. Còn riêng đối với nội dung vi phạm trách nhiệm hình sự, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ và sẽ sớm công bố trong thời gian tới.

PV báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc này

Cát Dự