Đặc công của hải quân Argentina huấn luyện trong rừng già

09/10/2011 21:38 Lê Dũng (theo gacetamarinera)
(GDVN) - Một đơn vị chiến thuật của lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Argentina, tương tự như lực lượng Seal tinh nhuệ của Hải quân Mỹ vừa tiến hành một tour huấn luyện thực địa trong rừng già ở tỉnh Misiones, miền bắc Argentina. Trang bị của đặc công hải quân Argentina thường là các loại súng bộ binh như M-16 A-2, M-16 A-2 + M-203, Stery AUG, Stery MPI-69, Sterling, FN P-90 và các trang bị chuyên dụng khác.
Lê Dũng (theo gacetamarinera)