Đặc nhiệm của cảnh sát Nga qua những hình ảnh cập nhật

26/12/2011 10:38 Lê Mai (theo TV Zvezda)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh phản ánh quá trình tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Nga thời gian gần đây.
Lê Mai (theo TV Zvezda)