Đặc nhiệm Nga tập trận chiến thuật cùng xe bọc thép hạng nặng

01/01/2013 11:36 Mai Thu
(GDVN) - Tác giả Vitaly V.Kuzmin vừa cho đăng tải trên tài khoản của mạng xã hội của mình một chùm ảnh ghi lại quá trình huấn luyện của các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga. Đáng chú ý, diễn tập có sự tham gia của các xe vận tải bọc thép chở quân hạng nặng mang tên "Liên bang" - Ural Federal do hãng chế tạo Ural sản xuất.
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal do hãng chế tạo Ural sản xuất.
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal do hãng chế tạo Ural sản xuất.
Đặc nhiệm Nga được chở bằng xe "Liên bang"
Đặc nhiệm Nga được chở bằng xe "Liên bang"
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của  Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Hiện  nay, nhà máy của Ural không còn tiếp tục sản xuất loại xe Ural Federal nữa.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Trung tâm đặc nhiệm số 604 của Nga tham gia tập trận chiến thuật.
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal
Xe vận tải bọc thép chuyên chở đặc nhiệm Ural Federal
Hiện  nay, nhà máy của Ural không còn tiếp tục sản xuất loại xe Ural Federal nữa. Thay vào đó, một phiên bản cải tiến khác mang tên Ural-42591 Federal
Mai Thu