Danh hiệu Anh hùng là nguồn động lực lớn lao

21/12/2020 12:34 Theo Quân đội Nhân dân
GDVN- Hơn 65 năm đồng hành với đất nước và dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện đã luôn nỗ lực phấn đấu và cống hiến.

Nhân dịp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.

Đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhắc đến EVN là nhắc đến đơn vị giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư nguồn và lưới điện, luôn đi trước một bước đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò này đã được thể hiện thế nào trong 10 năm qua?

Đồng chí Dương Quang Thành: 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, tập đoàn đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước giao, bảo đảm cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện luôn tăng cao của đất nước, bảo đảm môi trường thuận lợi về điện để thu hút đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Sản lượng điện hàng hóa cung cấp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, tăng từ 85,4 tỷ kWh năm 2010 lên mức 209,77 tỷ kWh năm 2019; tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hằng năm là 10,86%/năm, tăng gấp hơn 1,71 lần so với tăng trưởng GDP, bảo đảm điện luôn đi trước một bước theo nghị quyết của Đảng; điện thương phẩm bình quân trên người dân đến cuối năm 2019 ước đạt 2.174,2kWh/người/năm, tăng 2,21 lần so với năm 2010 (982,7kWh/người/năm).

Để bảo đảm nguồn cung cấp điện, EVN luôn bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện như: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Duyên Hải 3. Đặc biệt, tập đoàn đã hoàn thành đưa vào phát điện dự án Thủy điện Sơn La sớm 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội, dự án Thủy điện Lai Châu vượt trước một năm so với quy hoạch. Với công suất 2.400MW, công trình Thủy điện Sơn La trở thành công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Phóng viên: Có một nhiệm vụ chính trị mà tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc, đó là đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cùng Nhà nước hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, đồng chí có thể nói rõ hơn về những thành công đó?

Đồng chí Dương Quang Thành: Tập đoàn giữ vai trò duy nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với quốc tế về mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo.

Trong hơn 10 năm qua, EVN đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại gần 6.000 xã, đến nay, tập đoàn đang quản lý bán điện tại 8.122 xã, chiếm tỷ lệ 92% số xã và hơn 93% hộ dân.

Những kết quả đạt được là điều kiện quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên: Đưa điện ra các huyện đảo và xã đảo góp phần thay đổi đời sống người dân và thiết thực bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển là vấn đề có tính chiến lược của quốc gia, EVN đã xúc tiến vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Dương Quang Thành: Đối với khu vực biển, đảo, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp về khảo sát thiết kế và tổ chức thi công xây lắp trên biển, nhưng được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển và chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo. Tính đến năm 2019, tập đoàn đã hoàn thành việc tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo.

Với việc bảo đảm nguồn điện, các huyện đảo sẽ có điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ phát triển các ngành nghề kinh tế biển, phát triển ngư trường bám biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng: Tập đoàn chậm trễ trong việc thoái vốn, chậm cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hư câu chuyện này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Quang Thành: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, từ năm 2004, EVN đã đẩy mạnh công tác cổ phần hóa. Qua hơn 16 năm thực hiện, tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần được 32 đơn vị, bao gồm 8 công ty phát điện, 1 công ty phân phối điện và 23 công ty, đơn vị thuộc khối phụ trợ (tư vấn xây dựng điện, cơ khí điện lực, xây lắp điện, vật tư vận tải, vật liệu điện...).

10 năm qua, EVN đã thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Chính phủ và hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tập đoàn, từ sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của lãnh đạo tập đoàn đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ các kỹ sư trực tiếp tham gia vận hành thị trường điện.

Việc đưa thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vào vận hành là bước phát triển quan trọng của ngành điện Việt Nam chuyển sang cơ chế vận hành theo thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

Công nhân EVN vượt nắng, thắng mưa bảo đảm nguồn điện cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh do EVN cung cấp

Phóng viên: Có được kết quả và thành tích như ngày hôm nay, theo đồng chí nguyên nhân bắt nguồn từ đâu?

Đồng chí Dương Quang Thành: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc luôn xác định thi đua là động lực để hoàn thành và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua truyền thống tiếp tục được duy trì trong từng khối, từng đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, Phong trào thi đua “Thực hiện chương trình tiết kiệm điện”, Phong trào “Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn”, Phong trào “Xây dựng đường dây và trạm kiểu mẫu”, “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”... trong khối các Tổng công ty Điện lực. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có các phong trào “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”, “Xây dựng trạm đường dây tiêu biểu”.

Đối với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tập đoàn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong tập đoàn phát huy sức mạnh và huy động các nguồn lực tích cực tham gia trong thực hiện, triển khai phong trào thi đua, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và tập trung đẩy mạnh đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo.

Phóng viên: EVN là doanh nghiệp nhà nước có bề dày truyền thống, lần này được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cảm xúc của đồng chí như thế nào?

Đồng chí Dương Quang Thành: Hơn 65 năm đồng hành với đất nước và dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện đã luôn nỗ lực phấn đấu và cống hiến. Biết bao mồ hôi, xương máu đã đổ xuống cho dòng điện mãi vươn xa, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thay mặt gần 100.000 cán bộ, công nhân, người lao động trong tập đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn tin tưởng đồng hành cùng EVN, và mong rằng trong thời gian tới đây EVN tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của quý khách hàng.

Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động chính là sự ghi nhận đánh giá về những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành điện Việt Nam hơn 65 năm qua. Và đó cũng là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi đoàn kết, phấn đấu trong giai đoạn tới. EVN nguyện xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Quân đội Nhân dân